Tjänster

Hållbar hälsa stresshantering erbjuder;

  • Föreläsningar, workshops och utbildningar med inriktning stress/utmattning/mindfulness/föda utan rädsla
  • Samtalsstöd med inriktning stresshantering
  • Avslappningsmassage för företag och privatpersoner
  • Djurunderstödd stressterapi
  • Gårdsrehabilitering för personer med stressrelaterad ohälsa, ångest och mild depression
  • Retreat (Helgkurser med övernattning) med inriktning högkänslighet, stresshantering, mental träning samt mindfulness.
  • Dagretreat på gården
  • Mindfulness i naturen (guidade mindfulnesspromenader i grupp)
  • Doulastöd (praktiskt och känslomässigt stöd inför förlossningen för gravida par)