Tjänster till företag

Föreläsningar/Workshops (praktiska övningar i stresshantering blandat med teori och gemensamma diskussioner)

Handledning/coachning till chefer och ledare

Handledning/coachning till arbetslag, arbetsgrupper eller enskilda medarbetare 

Kartläggning av stressnivå hos enskilda individer och/eller grupp (hur medarbetarna mår stressmässigt)

Kartläggning av organisationens stressfaktorer (vad det är som stressar medarbetarna på arbetet)

Samtalsstöd

Avslappningsmassage (där antingen Caroline kommer till er eller ni kommer till Caroline)

Alla tjänster och priser bestäms i överenskommelse med er och är flexibla efter era behov!

Paketerbjudande

  • 1 kostnadsfri föreläsning ”Den livsviktiga återhämtningen” (90 min)
  • 2 st workshops à 90 min där vi tillsammans genomför praktiska övningar samt diskuterar och reflekterar över stress utifrån olika teman.
  • Gemensamma övningar i avslappning och medveten närvaro, 30 min/vecka i 5 veckors tid (Caroline kommer till företaget/alternativt leder övningarna över Skype)
  • 10 st enskilda stresshanteringssamtal (antingen på ert kontor, mitt kontor eller via video- eller telefonsamtal.

Ni kan självklart sprida ut de olika delarna över så lång tid som ni vill.

Pris:  24 700 kr +moms

Varför ska du som chef/ledare satsa pengar på det här?

Som arbetsgivare har man ett tungt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Att vara arbetsgivare idag är i sig ingen lätt uppgift och ansvaret att se till att andra också mår bra, kan ibland kännas som ett relativt ensamt och svårt uppdrag. Men då finns jag här för att hjälpa dig/er!

Med min blandning av personlig erfarenhet av utmattning, min djupa teoretiska kunskap om stress, min kunskap i praktisk stresshantering samt min pedagogiska bakgrund som lärare och specialpedagog, hjälper jag er gärna.

Så bara hör av dig, kommer vi överens om ett upplägg, anpassat efter just ER verksamhet!

Hälsningar Caroline

Exempel på signaler på hög arbetsbelastning och stress är:
• övertidsarbete, att man tar med arbete hem eller hoppar över raster eller luncher
• hög arbetsintensitet under långa perioder
• upplevelse av otillräcklighet
• bristande motivation, nedstämdhet
• psykosomatiska symptom: värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär
• låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat
• sjukskrivningar, sjuknärvaro
• hög personalomsättning                                                                                                                • konflikter, samarbetssvårigheter, kränkande särbehandling
• olyckstillbud.

Källa : Arbetsmiljöverket