Välkommen hit!

Hållbar hälsa Stresshantering drivs av Caroline Svensson, diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med KBT-inriktning samt Mindfulnessinstruktör.

Hållbar hälsa erbjuder föreläsningar, kurser, retreats, samtalsstöd, mindfulness samt avslappningsmassage. Företaget erbjuder även workshops i stresshantering samt handledning till ledare och arbetslag. För de arbetsplatser som önskar det kan också kartläggning av stressnivåer hos enskilda individer och grupper plus kartläggning av organisatoriska stressfaktorer, erbjudas.

Caroline har en bred kompetens inom området stress-och stresshantering då hon både har stor teoretisk kunskap samt egen erfarenhet av utmattning. Hon är även utbildad lärare i psykologi och engelska med breddning specialpedagogik och har tidigare arbetat som specialpedagog under ett flertal år, vilket gett henne pedagogisk erfarenhet samt stor inblick och kunskap om skolans värld.