Tjänster till skolor och företag

Föreläsningar/Workshops (Verktyg/tips för stresshantering blandat med  praktiska övningar i avslappning och medveten närvaro samt gemensamma diskussioner)

Handledning/coachning till chefer och ledare

Handledning/coachning till arbetslag/ arbetsgrupper  

Kartläggning av stressnivå hos enskilda individer och/eller grupp (hur medarbetarna mår stressmässigt) Självskattningstestet som används utgår från KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale). Testet har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet och används inom sjukvården som en hjälp i utredningen av utmattningssyndrom.

Kartläggning av organisationens stressfaktorer (vad det är som stressar medarbetarna på arbetet)

Samtalsstöd

Alla tjänster och priser bestäms i överenskommelse med er och är flexibla efter era behov!

Varför ska du som chef/ledare satsa pengar på det här?

Som arbetsgivare har man ett tungt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Att vara arbetsgivare idag är i sig ingen lätt uppgift och ansvaret att se till att andra också mår bra, kan ibland kännas som ett relativt ensamt och svårt uppdrag. Men då finns jag här för att hjälpa dig/er!

Det här är arbetsgivarens ansvar:

 • Chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
 • Chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
 • Det finns konkreta mål för OSA.
 • Alla har en rimlig arbetsbelastning och vet vad som förväntas av dem.
 • Motverka att starkt psykiskt påfrestande situationer leder till ohälsa.
 • Förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa.
 • Vara tydlig med att kränkande särbehandling inte är accepterat.
 • Förebygga att kränkande särbehandling uppstår.
 • Det finns rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras.

Källa: Suntarbetsliv.se

Exempel på signaler på hög arbetsbelastning och stress är:
• övertidsarbete, att man tar med arbete hem eller hoppar över raster eller luncher
• hög arbetsintensitet under långa perioder
• upplevelse av otillräcklighet
• bristande motivation, nedstämdhet
• psykosomatiska symptom: värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär
• låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat
• sjukskrivningar, sjuknärvaro
• hög personalomsättning                                                                                                                • konflikter, samarbetssvårigheter, kränkande särbehandling
• olyckstillbud.

Källa : Arbetsmiljöverket

Med min blandning av personlig erfarenhet av utmattning, min djupa teoretiska kunskap om stress, min kunskap i praktisk stresshantering samt min pedagogiska bakgrund som lärare och specialpedagog, hjälper jag er gärna.

Så bara hör av dig, kommer vi överens om ett upplägg, anpassat efter just ER verksamhet!

Hälsningar Caroline

2 svar på ”Tjänster till skolor och företag”

 1. Hej !
  Jag har en undran kring ´´Föreläsningar/Workshops (Verktyg/tips för stresshantering blandat med praktiska övningar i avslappning och medveten närvaro samt gemensamma diskussioner)´´
  Hur många kan delta samtidigt och tid det tar och den tråkiga frågan kostnad?/mvh Annika

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *