Stresshantering för högkänsliga (+ podden)

Både jag och min syster(Josefine Henriksson/”Tankar om högkänslighet”) är högkänsliga. Båda är utåtriktade introverta, alltså att vi gillar att umgås med människor men att det tar mycket energi av oss. Skillnaden mellan oss är att jag är sensationssökande/upplevelsesökande (gillar förändringar, äventyr och är ofta idésprutor och visionärer. Jossan är istället trygghetssökande och min motsats i mycket i dessa delar. Just den kombinationen av lika och olika, gör att vi kompletterar varandra perfekt när det gäller skapande och företagande. Därför har vi slagit ihop våra kompetenser och personligheter och skapat samarbetet ”Stresshantering för högkänsliga”! Här erbjuder vi retreats, föreläsningar, kurser m.m. Och inte minst har vi skapat podden ”På djupet med systrarna hsp”! Där pratar vi om högkänslighet, utmattning och psykisk hälsa/ohälsa med drömmar, inspiration, tips och livsverktyg. Vi blandar personliga och öppna samtal mellan oss systrar med intervjuer med härliga personer med spännande livshistorier!

Här nedan kommer lite info om vad högkänslighet egentligen är för något:

Personlighetsdrag

Högkänslighet är ett neutralt personlighetdrag. Detta innebär att det kan vara/kännas som en gåva eller en sårbarhet beroende på situationen man befinner sig i.

Att vara högkänslig är något man ÄR. Högkänslighet är alltså ingen diagnos! Däremot är högkänslighet en medfödd och ofta ärftlig egenskap som leder till olika beteenden.

En av fem

Ca 1/5 av jordens befolkning anses vara högkänsliga. Forskning visar även att högkänslighet finns bland över 100 olika djurarter.

Evolutionen har sett till att en minoritet av varje art är högkänslig och att personlighetsdraget förs över mellan generationer. För att säkra artens överlevnad och framgång är det viktigt att det finns flera olika personlighetstyper inom gruppen. Alla är lika viktiga för gruppens överlevnad, både de mer ”robusta” och de högkänsliga. De ”robusta” agerar snabbt och kastar sig nyfiket och impulsivt ut i nya situationer för att upptäcka och erövra. De högkänsliga är ofta mer eftertänksamma och iakttagande och har en väldigt viktig roll i gruppen tack vare sitt känsliga nervsystem. Detta eftersom de fungerar som varningsklockor/brandlarm för resten av gruppen och också är de som ser till att alla håller ihop och mår bra.

Lika många män som kvinnor är högkänsliga. Ca 70% av alla högkänsliga är introverta (laddar energi genom att vara själva) och ca 30% är extroverta (laddar energi genom att vara tillsammans med andra).

Det finns även högkänsliga som är sensationssökande, sk HSS- High sensation seekers. De älskar äventyr, omväxling, utmaningar och förändringar. Dock endast förutsatt att det inte innebär några större risker/faror. Man brukar säga att de som är HSS lever med ena foten på gasen och den andra foten på bromsen. Detta är något som ibland kan ta väldigt mycket kraft och energi.

Elaine Aron är en amerikansk psykoterapeut och forskare och hon var den som myntade begreppet ”highly sensitive person” (hsp). Hon har forskat kring högkänslighet i mer än 20 år och har således stor kunskap inom området.

Känsligare nervsystem

De som är högkänsliga har ett känsligare nervsystem än andra icke-högkänsliga personer. Detta gör att de tar in fler sinnesintryck från omgivningen och de bearbetar också intrycken på ett djupare plan i hjärnan. Detta gör också att högkänsliga personer är känsligare för stress och överstimulering.  

Människor som är högkänsliga har högre aktivitet i det område i hjärnan som kallas för insula. Det är den del av hjärnan som hanterar bland annat känslor, empati, minne och medvetenhet.

Högkänsliga personer använder också höger hjärnhalva mer än den vänstra och tänker mer kreativt än linjärt. Högkänsliga personer har mer aktivitet i sina spegel-neuron system, därmed har de väldigt lätt för att känna av hur andra människor mår. Så pass att det ibland till och med kan vara svårt att skilja på sina egna och andras känslor och mående.

Grundkriterier för högkänslighet

Högkänslighet förklaras övergripande med följande 4 aspekter, vilka på engelska förkortas ”DOES”. Samtliga aspekter bör finnas med (och ska ha funnits med sedan barndomen) för att påvisa att det handlar om detta personlighetsdrag.

Djup bearbetning av intryck

Detta är den mest grundläggande kvalitén hos högkänsliga personer. Högkänslighet kallas vetenskapligt för ”sensory processing sensitivity” vilket översatt blir sensorisk bearbetningskänslighet. Detta innebär att en högkänslig person observerar och reflekterar innan hen agerar. Man relaterar även det man upplever till tidigare erfarenheter.

Att högkänsliga människor bearbetar saker djupt yttrar sig även i en eftertänksamhet i kommunikationen med andra. Det kan även göra att det kan vara svårt att ta beslut, samt att det kan ta lång tid att vänja sig vid nya människor och situationer.

Överstimulering (overstimulated)

En högkänslig person blir lättare överstimulerad än andra icke- högkänsliga personer. Detta beror på den djupa bearbetningen av information och stimuli. Även stress och social stimulans utan tillräcklig återhämtning och vila påverkar risken för överstimulering.

Hög empatisk förmåga samt emotionell mottaglighet.

Högkänsliga personer har genom sin höga aktivitet i spegelneuronerna lätt för att ta in och känna av hur andra människor mår. Dessutom påverkas och styrs de ofta även av starka känslor i olika situationer, både positiva och negativa.

Subtila intryck

Högkänsliga personer är känsliga för det subtila som finns omkring oss, t.ex. att se detaljer och nyanser eller känna av stämningen i ett rum. Detta beror på att sinnesintrycken bearbetas mer noggrant än hos än en icke-högkänslig person.

Podden ”På djupet med systrarna hsp”

Spännande livshistorier!

Tillsammans med min syster, Josefine Henriksson, diplomerad högkänslighetsterapeut och mindfulnessinstruktör har jag under 2020, skapat podden ”På djupet med systrarna hsp”!

En podcast där vi blandar personliga samtal mellan enbart oss två med intervjuer med intressanta personer om deras liv där fokus ligger på upplevelser, känslor och tankar.

Vi inriktar oss också lite extra på högkänslighet, stress och psykisk (o)hälsa och bjuder även på fakta, tips och råd utifrån våra olika kompetensområden.

I de första 3 avsnitten får ni lära känna oss två lite extra, då jag och Josefine berättar om våra egna liv. Om högkänslighet, ångest, känslan av att vara annorlunda, fysisk känslighet, trauman, utmattning, hjärntrötthet, vägskäl i livet och mycket mer.

En intervju på djupet – helt enkelt!

Podden kan hittas där man hittar andra poddar, såsom Spotify, Podcaster,  Soundcloud samt många fler ställen! De första fem avsnitten kan man även lyssna på här nedan samt de 10 senaste på förstasidan här på min hemsida!

Hoppas du gillar den! Gör du det får de gärna ge ett betyg eller skriva en liten kommentar på plattformen där du lyssnar på podden!

Sagt om podden:

“Jag älskar er podd! Helt klart min favoritpodd i ämnet och överlag! Ni är så kompetenta och otroligt fina som delar med er på det sätt ni gör, det ger såå mycket!”

“Nu har jag lyssnat på det första avsnittet och jag tycker så mycket om det! Det är så mycket igenkänning för mig, så tack!! Jag kommer definitivt att fortsätta lyssna!

“Heja er! Lyssnade på podden och den var så lättsam att lyssna på och så otroligt mycket igenkänningsfaktor för mig! Tack för att jag fick bekräftat att jag inte är så “fel”, det gör att jag kan somna gott ikväll. Keep up the good work!”